WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta w zamówieniu adres, lub na adres otrzymany od Klienta w procesie weryfikacji danych.
 2. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy) wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia.
 3. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, Klient otrzyma na wskazany adres internetowy przypomnienie o statusie złożonego zamówienia. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać.
 4. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

  ZASTRZEŻENIE

  W przypadku zamówienia produktów, które zostały wycofane z produkcji zastrzegamy możliwość anulowania zamówienia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Aby zwrócić zakupiony w Sklepie produkt należy skontaktować się z działem obsługi klienta Sklepu. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego osobiście, przesyłką kurierską lub pocztową, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącym śladów użytkowania.
  2. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, w szczególności koszty dostawy, ponosi Klient. Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania produktu.   REKLAMACJE:

   1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i wnieść kurierowi zastrzeżenia odnośnie dostarczonego towaru oraz w ciągu 24 godzin poinformować sklep mailowo na adres butik@salecco.pl o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają sklepu.

   2. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

   3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres email Sprzedawcy podany powyżej, telefonicznie +48 533-438-551  lub na następujący adres e-mail: butik@salecco.pl

   4. W reklamacji należy podać: numer zamówienia, dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

   5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   6. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach producenta.
   7. W razie zagubienia lub braku formularza w przesyłce prosimy o >> POBRANIE << i wydrukowanie formularza zwrotnego i odesłanie na adres z formularza

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

You already have an alert for this product