POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwane RODO. Poniższa Polityka Bezpieczeństwa ma zastosowanie do danych osobowych klientów sklepu SALECCO.PL, którzy korzystają z sklepu SALECCO.PL lub otrzymują materiały marketingowe i promocyjne związane z tematyką sklepu SALECCO.PL , w tym w szczególności periodyczny ?Newsletter Salecco.pl i zawiera informacje o zbieranych danych osobowych przez podmiot będący klientem sklepu internetowego SALECCO.PL oraz sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania. Newsletter jest wysyłany drogą mailową  z oficjalnej skrzynki pocztowej sklepu internetowego Salecco.pl do wszystkich klientów , którzy dokonali rejestracji swojego konta na stronie internetowej sklepu Salecco.pl i tym samym zaakceptowali regulamin w,  którym klient wyraża zgodę na otrzymywanie periodycznych informacji drogą mailową w postaci Newslettera Salecco.pl.

Co powinieneś wiedzieć?

Właścicielem sklepu internetowego Salecco.pl firma Angel Black, Ul. Głowackiego 45/16,95- 060 Brzeziny-Polska (dalej jako Salecco.pl)

W celu przeglądania treści opublikowanych w sklepie internetowym Salecco.pl nie jest wymagana rejestracja użytkownika, za wyjątkiem danych objętych serwisem płatnym.

W celu uzyskania stałej nieodpłatnej informacji o obowiązujących produktach i promocjach, dostępu do periodycznego ?Newslettera Salecco.pl oraz innych materiałów marketingowych i promocyjnych związanych z z tematyką sklepu internetowego Salecco.pl w wersji elektronicznej niezbędna jest rejestracja swojego konta na stronie Salecco.plpoprzez podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego Salecco.pl, o których mowa powyżej, są przetwarzane przez ?Salecco.pl zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.) oraz wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe podawane przez użytkowników w sklepie internetowym Salecco.pl w związku z umieszczaniem w witrynie Salecco.pl wpisów w postaci komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich użytkowników sklepu Salecco.pl, Salecco.pl, nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.

Opinie wyrażone sklepie internetowym Salecco.pl przez jego użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami Salecco.pl. Opinie wyrażane w artykułach są opiniami autorów. Sklepu internetowy Salecco.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Salecco.pl dokłada wszelkiej staranności, aby treści dostępne w sklepie internetowym Salecco.pl nie naruszały jakichkolwiek praw użytkowników sklepu lub osób trzecich, jednakże Salecco.pl  nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam ani działania podmiotów zamieszczających takie reklamy w sklepie internetowym Salecco.pl lub periodycznym ?Newsletterze Salecco.pl

Niektóre obszary sklepu internetowego Salecco.pl, mogą wykorzystywać tzw. cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika sklepu internetowego Salecco.pl, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej o cookies możesz dowiedzieć się

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe które:

są zbierane i przetwarzane w ramach normalnego korzystania z sklepu internetowego Salecco.pl, i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów;

są zbierane i przetwarzane w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów sklepu internetowego Salecco.pl,   takie jak adresy e-mail i adresy korespondencyjne, numery telefonów, numery NIP;

są zbierane i przetwarzane w związku z dostarczaniem ?Newsletterze Salecco.pl takie jak adresy e-mail klientów.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Salecco.pl firma Angel Black, Ul. Głowackiego 45/16,95- 060 Brzeziny-Polska adres e mail: l.largo@wp.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów sklepu internetowego Salecco.pl dane są przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptacje przetwarzania cookies, oraz ze względu na to że przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Takie dane przetwarzane są w celu:

-wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu danych objętych płatnym sklepem internetowym Salecco.pl,;

-dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom;

-wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.

-realizacji obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową.

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostarczaniem Newslettera Salecco.pl z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu sklepu internetowego Salecco.pl, dane są przetwarzane w oparciu zgodę zaakceptowaną w trakcie rejestracji swojego konta w witrynie Salecco.pl.

Takie dane przetwarzane są w celu:

-dostarczania ?Newslettera Salecco.pl osobom które wyraziły wolę jego otrzymywania rejestrując swoje konto  w witrynie sklepu internetowego Salecco.pl.

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane osobowe, bez względu na to w jakim celu i w jakim zakresie zostały zebrane, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie sklepu internetowego ?Salecco.pl?,  m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym ? przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

Listę partnerów zamieszczamy poniżej:

Przelewy 24

Paypal

PayU

Google

Facebook

Instagram

DPD Polska

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu zapewnienia dostępu do treści sklepu internetowego Salecco.pl, przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, a także po jej zakończeniu w celach:

-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

-zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

-statystycznych i archiwizacyjnych,

-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu dostarczania Newslettera sklepu internetowego Salecco.pl , i innych celach marketingowych Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do chwili zakończenia przekazywania zamówionych treści marketingowych.

Jakimi prawami dysponujesz?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

-Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

-Masz prawo żądania sprostowania danych,

-Możesz wnioskować o usunięcie danych

-Masz prawo (w określonych sytuacjach) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,

-Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: l.largo@wp.pl

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

***

 Salecco.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w sklepie internetowym Salecco.pl, Polityki Bezpieczeństwa uwzględniającej te zmiany.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Für diesen Artikel ist schon eine Warnung vorhanden.